Conferința de lansare a proiectului

În data de 7 mai 2015, în Clădirea Școlii Doctorale a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, amfiteatrul R502 în intervalul orar 09.30-12.45 s-a desfășurat conferinţa de lansare a proiectului Refuz să mai suport abuzul în tăcere.

Conferinţa a avut ca scop asigurarea vizibilităţii proiectului și a finanţatorului, precum şi informarea reprezentanţilor grupului țintă, ai beneficiarilor, ai mass media, ai autorităţilor publice şi a publicului larg în legătură cu aspecte importante ale proiectului Refuz să mai suport abuzul în tăcere.

Conferința a fost deschisă de către conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici cu un mesaj de prezentare a istoriei devenirii proiectului, modalitatea în care a evoluat de la o idee la realizare prin colaborările în proiecte internaționale și participarea la manifestările științifice și internaționale ale echipei asociației Psiterra și ale echipei medicale de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”.

Următoarea etapă a conferinței a presupus prezentarea propriu-zisă a proiectului. Deasemenea, s-a specificat faptul că unele dintre prioritățile strategiei naționale de sănătate 2014-2020 sunt îmbunătățirea stării de sănătate mintală pentru populație, inclusiv pentru grupurile vulnerabile (copii, vârstnici etc.); dezvoltarea ofertei de servicii alternative şi promovarea modelelor de bună practică în serviciile de sănătate mintală la nivel comunitar, inclusiv cele implementate de ONG-uri și dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară, integrate şi comprehensive, destinate în principal populaţiei din mediul rural şi grupurilor vulnerabile.

În continuare dna prof. univ. dr. Ioana Dana Alexa a vorbit despre contextul medical al abuzului asupra vârstnicilor ca actualitate geriatrică și prioritate în îngrijirile geriatrice.

La închiderea conferinței au luat cuvântul reprezentanți ai partenerilor în proiect, prof. univ. dr. Dumitru Luca, Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și dna. sociolog Silvia Popovici, președintele Asociației Everest. În continuare, au avut intervenții și dna. Daniela Cozma, șef serviciu autoritate tutelară la Direcția de Asistență Comunitară Iași,
dl. Daniel Ciobotaru, director adjunct la Direcția de Asistență Comunitară Iași, dna. Niculina Karacsony, director general adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și asist. univ. dr. Adina Ilie, medic geriatru Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași.

De asemenea, au fost adresate mulțumiri celor prezenți, Rectoratului UAIC pentru găzduirea în cadrul Școlii Doctorale a evenimentului și sprijinului acordat în organizare, precum și artistului plastic ieșean Ionela Mihuleac pentru originala creație care ne-a oferit ocazia de a prezenta acțiunile noastre „vocal” imagistic, prin clopoţelul de ceramică, ca simbol al proiectului.

Participanţilor li s-au distribuit mape de promovare care conţineau: afiș, pliant de prezentare a proiectului, pix și carnet.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
Pentru informați oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org
Vizitați și www.fondong.fdsc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *