Seminarul de prezentare a proiectului la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”

În data de 15 mai 2015, în Biblioteca Spitalulului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iaşi, în intervalul orar 13:30 – 14:30 s-a desfășurat seminarul de prezentare a proiectului Refuz să mai suport abuzul în tăcere.

Seminarul a avut ca scop asigurarea vizibilităţii proiectului și finanţatorului, precum şi informarea reprezentanţilor spitalului și a personalului medical din toate secţiile spitalului în legătură cu desfășurarea proiectului Refuz să mai suport abuzul în tăcere.

Seminarul a fost deschis de către conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici cu un discurs despre rolul personalului medical in depistarea abuzului, contextul abuzului în România, tipurile de abuz asupra vârstnicilor, factorii determinanți ai abuzului asupra vârstnicilor, impactul problematicii pe termen scurt și lung cu o serie de consecințe asupra vârstnicilor, asupra serviciilor medicale in particular și asupra societății în general. De asemenea s-a făcut referire la filozofia lui Amartya Sen cu privire la conceptul de bunăstare ca expresie a libertăţii reale în ceea ce priveşte posibilitatea persoanei vârstnice de a-şi exercita dreptul de alegere, în funcţie de disponibilităţile materiale, funcţionările sau funcţionalităţile sale, capabilităţile, sau posibilitatea de a-şi pune în valoare propria voce atunci când se vorbeşte despre aranjamente sociale în care ei sunt subiecţi. S-a pus accentul pe noțiunea de demnitate, importanţa recuperării demnității pentru vârstnic, membri de familie, persoanele de îngrijire, comunitate, societate în general.

Următoarea etapă a presupus prezentarea propriu-zisă a proiectului.

La închiderea seminarului dna prof. univ. dr. Ioana Dana Alexa a făcut apel la medicii din toate secțiile să anunțe echipa de proiect în cazul în care suspicionează că un vârstnic internat ar putea fi supus abuzului. Conf. univ. dr. Ovidiu Gavilovici a adus mulțumiri personalului medical pentru prezență.
Participanţilor li s-au distribuit mape de promovare care conţineau: afiș, pliant de prezentare a proiectului, pix și carnet.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
Pentru informați oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org
Vizitați și www.fondong.fdsc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *