Atitudinea vârstnicilor din Nigeria față de abuzul asupra vârstnicilor – studiu calitativ

Obiectivul studiului a fost cunoaşterea abuzului dintr-o altă perspectivă şi anume aceea a vârstnicului, prin consultarea directă a persoanelor din comunitate cu privire la percepţia personală asupra abuzului. Au fost realizate opt focus-grupuri, cu persoane cu vârsta de peste 60 de ani, intervievate pe o perioadă de două săptamani în luna august 2010, din tribul Yoruba, din mediul rural şi urban, in Nigeria de Nord.

În Nigeria la fel ca şi în multe ţări africane, vârstnicii au anumite roluri în comunitate cum ar fi: conducere, medierea conflictelor, menţinerea legii, ordinii şi a comportamentului adecvat în cadrul comunităţii.  În schimbul acestor lucruri, se aşteaptă din partea familiior din comunitate să trateze vârstnicul cu respect, să-l susţină şi să-i frunizeze lucrurile care îi sunt necesare pe perioada anilor pe care îi mai are de trăit.

În prezent, urbanizarea, modernizarea, rata mare a somajului, creşterea interesului pentru educaţie, angajarea femeii în muncă, a determinat reducerea numărului de membri de familie disponibili în a oferi susţinere vârstnicului Nigerian. Totodată s-a redus importanţa şi s-a modificat semnificaţia rolurilor care aparţineau vârstnicilor din comunitate, lucru care a făcut posibil ca vârstnicul să fie expus abuzului de orice fel şi abandonului în mod special, mai mult decât înainte.

Rezultatele studiului au relevat o serie de teme şi subteme:
• abuz emoţional : acuze verbale, acuzaţii de vrăjitorie, insulte, interzicerea contactului nepoţii, lipsa de respect, ignorare
• abuz financiar : forţarea vârstnicului să susţină financiar copiii adulţi
• abuz fizic : în special în mijloacele de transport in comun
• alte tipuri de abuz: sistemul birocratic al diferitelor instituţiiI

Interesant este că abuzul fizic în cadrul familiei, a fost foarte rar menţionat, în special de catre femei. Deşi respondenţii au conceptualizat abuzul ca fiind o încălare a drepturilor individuale, totuşi a fost menţionat destul de frecvent abuzul emoţional.

Abuzul financiar a fost menţionat în special de către bărbaţii vârstnici, manifestat prin amînărea achitării pensiilor sau a neplăţii gratuităţior, resimțit ca “aflându-se la mila altora”.

Nepoţii care reprezentau o sursă permanentă de companie pentru vîrstnici, sunt trimişi la şcoală, de multe ori în alte localităţi, întrerupând astfel contactul cu bunicii.

Atât femeile cât şi bărbaţii vârstnici au declarat că abuzul a devenit banal în comunităţile din care fac parte şi că sunt afectate în special femeile cu dizabilităţi sau cu tulburări mintale.

Conceptul de îngrijire instituţionalizată este total inacceptabil pentru participanţi. Soluţia este văzută de către vârstnicii nigerieni prin schimbarea politicilor de plată a pensiilor şi beneficiilor, precum şi ale salariilor astfel : “plătiţi-i pe copiii noştri astfel încât ei să aibă bani ca să poată avea grija de ei şi de noi”. În general problema abuzului este considerată de către vârstnicii din Nigeria ca fiind o problemă care intra în responsabilitatea guvernului şi a politicilor guvernamentale.

Bibliografie:

Cadmus, E., O., Owoaje, E., T., Akinyemi, O., O., (2015), Older Persons’ Views and Experience of Elder Abuse in South Western Nigeria: A Community-Based Qualitative Survey, Journal of Aging and Health, Vol. 27(4) 711– 729, DOI: 10.1177/0898264314559893

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
Pentru informați oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org
Vizitați și www.fondong.fdsc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *