Comunicat de presă – conferința de lansare a proiectului

Asociația Psiterra anunță lansarea proiectului „Refuz să mai suport abuzul în tăcere” care va avea loc în data de Joi, 7 mai 2015, între orele 11:00-13:00 în Amfiteatrul R502, et. 5., Cladirea Scolii Doctorale a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 26.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG din România. Valoarea finanțării estede 59.842,10 €. Proiectul este implementat în perioada 02.04.2015 – 30.04.2016.
Organizațiile partenere sunt: Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, Iași; Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași; Societatea Medicilor Generaliști/Medici de Familie, Iași; Asociația „Aproape de Oameni”; Asociația Everest.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea accesului la servicii sociale şi de bază a persoanelor vârstnice care au fost supuși abuzului din județul Iași.

Activitățile principale ale proiectului sunt:
1. Implementarea în cadrul Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” a serviciului complementar de abordare multidisciplinară a abuzului și oferirea serviciilor de asistență psihologică, socială, juridică, psihiatrică și spirituală vârstnicilor care au fost abuzați din județul Iași.
2. Desfășurarea programului de formare pe tema identificării abuzului asupra vârstnicilor pentru medici și asistenți medicali din județul Iași.
3. Realizarea campaniei de informare și conștientizare a publicului din județul Iași față de problematica abuzului asupra vârstnicilor.

Grupul țintă și beneficiarii vizați de proiect sunt: 150 de persoane vârstnice internate în Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” (în urma evaluării psihologice inițiale 100 vor beneficia de serviciul complementar de abordare multidisciplinară a abuzului), 160 de cadre medicale care lucrează cu persoane vârstnice, 500 de persoane vârstnice din comunitate, 3000 de persoane din populația județului Iași, 50 de membri de familie a persoanelor vârstnice din grupul țintă, 60 de studenți ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Proiectul urmărește creșterea accesului la serviciile sociale și de bază pentru persoanele vârstnice care au fost supuși abuzului, creșterea capacității cadrelor medicale de a identifica și referi cazurile de abuz asupra vârstnicilor și creșterea capacității Asociației Psiterra de furnizare a serviciilor sociale și de bază.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
Pentru informați oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org
Vizitați și www.fondong.fdsc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *