SCALA SUSPICIUNII ABUZULUI FAȚĂ DE VÂRSTNICI (EASI)

Dezvoltată de:

 • Mark J. Yaffe, MD McGill University, Montreal, Canada
 • Maxine Lithwick, MSW CSSS Cavendish, Montreal, Canada
 • Christina Wolfson, PhD McGill University, Montreal, Canada

Pilotată de:

 • Universitatea McGill, Montreal, Canada
 • Spitalul St Mary, Montreal, Canada
 • Spitalul General Evreiesc Sir Mortimer B. Davis, Montreal, Canada

Obiective:

 • ridicarea nivelului suspiciunii personalului medical cu privire la abuzul asupra vârstnicilor până la momentul în care devine rezonabil să propună o referire pentru evaluare suplimentară de către serviciile sociale, serviciile pentru protecția adulților, sau alte servicii echivalente
 • familiarizarea personalului medical cu abuzul asupra vârstnicilor prin intermediul utilizării repetate a unui set simplu de întrebări

Condiții de aplicare:

 • vârstnicul nu prezintă semne de deteriorare cognitivă
 • vârstnicul este singur (nu este însoțit)
 • există o relație de încredere între vârstnic și medic/asistent medical

Aplicabilitate la nivel internațional

În 2008 OMS lansează proiectul WHO-CIG (Center for Interdisciplinary Gerontology).
SCOP: dezvoltarea și validarea unui instrument de screening a abuzului aplicabil în diferite contexte culturale și geografice cu scopul de a crește nivelul de conștientizare în rîndul personalului medical față de problema abuzului asupra vârstnicilor.
INSTRUMENT: scala EASI
METODOLOGIE: focus-grupuri (cu vârstnici și personal medical) în 8 țări (Australia, Brazilia, Chile, Costa Rica, Kenia, Singapore, Spania și Elveția).
REZULTAT: EASI – simplu de completat, acoperă principalele tipuri de abuz și este transferabi lcultural
Scala EASI este tradusă în:
• limba spaniolă,
• limba franceză,
• limba japoneză,
• limba germană,
• limba ebraică
• limba arabă
și
• limba ROMÂNĂ

În cadru proiectului scala este utilizată de către medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” ca un instrument de screening în vederea detectării cazurilor de abuz asupra vârstnicilor.

Bibliografie:

World Health Organization, (2008),A Global Response to Elder Abuse and Neglect: Building Primary Health Care Capacity to Deal with the Problem Worldwide: Main Report

McMullen,T.,Yaffe,M., Beach, S., (2014), ELDER ABUSE AND ITS PREVENTION: SCREENING AND DETECTION, Elder Abuse and Its Prevention, National Academies Press

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014
Pentru informați oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org
Vizitați și www.fondong.fdsc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *